هاست مخصوص ایمیل

سرویس برنزی

ارسال 500 ایمیل در ساعت
دیتاسنتر آمازون آمریکا
3 گیگ فضا
1 عدد میل باکس
ارائه کنترل پنل وب میل
قابلیت IMAP / POP
دسترسی SMTP
اتصال به دامین دلخواه
غیرقابل استفاده برای ارسال تبلیغاتی

سرویس نقره ای

ارسال 500 ایمیل در ساعت
دیتاسنتر آمازون آمریکا
10 گیگ فضا
1 عدد میل باکس
ارائه کنترل پنل وب میل
قابلیت IMAP / POP
دسترسی SMTP
اتصال به دامین دلخواه
غیرقابل استفاده برای ارسال تبلیغاتی