سرور ابری

سرور ابری ۱

۱ هسته سی پی یو
۲ گیگ رم
۲۰ گیگ هارد SSD
۲۰ ترابایت ترافیک
زیرساخت حرفه ای ابری
میزبانی در دیتاسنتر هتزنر

سرور ابری ۲

۲ هسته سی پی یو
۴ گیگ رم
۴۰ گیگ هارد SSD
۲۰ ترابایت ترافیک
زیرساخت حرفه ای ابری
میزبانی در دیتاسنتر هتزنر

سرور ابری ۳

۲ هسته سی پی یو
۸ گیگ رم
۸۰ گیگ هارد SSD
۲۰ ترابایت ترافیک
زیرساخت حرفه ای ابری
میزبانی در دیتاسنتر هتزنر

سرور ابری ۴

۴ هسته سی پی یو
۱۶ گیگ رم
۱۶۰ گیگ هارد SSD
۲۰ ترابایت ترافیک
زیرساخت حرفه ای ابری
میزبانی در دیتاسنتر هتزنر

سرور ابری ۵

۸ هسته سی پی یو
۳۲ گیگ رم
۲۴۰ گیگ هارد SSD
۲۰ ترابایت ترافیک
زیرساخت حرفه ای ابری
میزبانی در دیتاسنتر هتزنر